Träkvista

Vi har gjort en tidsenlig tillbyggnad på 40 kvadratmeter på ett ca 100 år gammalt hus. Taket var i riktigt dåligt skick på grund av en vattenläcka.

Reningsverk

Vi har byggt ihop två byggnader med en slussbyggnad

Gällstaö

Vi rev ner ytterväggen och byggde till ca 10 kvadratmeter som blev ett större sovrum

Äppelviken

Vi har byggt in farstukvisten